“Game dịch vụ” không còn hấp dẫn như game chơi đơn

9

Khi các nhà phát triển đang ngày càng đổ nhiều thời gian và tiền của hơn vào những trò chơi theo mô hình “game as a service” (game dịch vụ – GAAS) – hay nói nôm na là những tựa game không có kết thúc – như Fortnite, Apex Legends,

Bài viết “Game dịch vụ” không còn hấp dẫn như game chơi đơn đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

“Game dịch vụ” không còn hấp dẫn như game chơi đơn
Đánh giá bài viết này!!!