[G2T] Master Yi Pentakill còn 100 máu cân Lux và Fiddlesticks

63

Đăng bởi Game2T

[G2T] Master Yi Pentakill còn 100 máu cân Lux và Fiddlesticks
Đánh giá bài viết này!!!