Funtap công bố lộ trình ra game “độc”, đánh boss rơi hàng VIP

8

Nhắc đến Funtap, cộng đồng liền nghĩ đến game mới chắc chắn sẽ thiên về kiếm hiệp – tiên hiệp nhập vai. Bởi lẽ dạo gần đây, hầu hết game thuộc thể loại này đều do Funtap “nắm trọn”. Điển hình có thể nhắc đến Thiên Kiếm Mobile với sự

Bài viết Funtap công bố lộ trình ra game “độc”, đánh boss rơi hàng VIP đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Funtap công bố lộ trình ra game “độc”, đánh boss rơi hàng VIP
Đánh giá bài viết này!!!