Football Manager 2020: Nếu thích thử thách hãy chọn một trong những câu lạc bộ sau đây!

5

Cỗ xe Football Manager 2020 sẽ bắt đầu lăn bánh vào ngày 20/11 nhưng với những dân chơi thứ thiệt như Mọt tui nó đã bắt đầu từ trước đó 3 tuần bởi những ai pre-order sẽ được vào trải nghiệm trước. Đây là lúc bắt đầu suy nghĩ bởi

Bài viết Football Manager 2020: Nếu thích thử thách hãy chọn một trong những câu lạc bộ sau đây! đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Football Manager 2020: Nếu thích thử thách hãy chọn một trong những câu lạc bộ sau đây!
Đánh giá bài viết này!!!