Epic Games Store sẽ tồn tại, bất kể chúng ta có thích hay không

5

Kể từ khi Epic Games Store (EGS) chính thức mở cửa vào tháng 12/2018, cửa hàng này đã là tâm điểm của những scandal về game độc quyền, về những mối lo ngại an toàn thông tin, và cả những thuyết âm mưu rằng Epic thu thập dữ liệu cho

Bài viết Epic Games Store sẽ tồn tại, bất kể chúng ta có thích hay không đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Epic Games Store sẽ tồn tại, bất kể chúng ta có thích hay không
Đánh giá bài viết này!!!