Dota Underlords bước vào giai đoạn Closed Beta dành cho những game thủ sở hữu Battle Pass TI9

5

Dota Underlords là thương hiệu game mới nhất “made by Valve” và mới chỉ được đăng ký vài tuần trước đó. Đây chính là phiên bản phát triển từ Dota Auto Chess của riêng Valve và không có liên hệ gì với Drodo Studio – cha đẻ của Auto Chess.

Bài viết Dota Underlords bước vào giai đoạn Closed Beta dành cho những game thủ sở hữu Battle Pass TI9 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Dota Underlords bước vào giai đoạn Closed Beta dành cho những game thủ sở hữu Battle Pass TI9
Đánh giá bài viết này!!!