Dota 2: Xuất hiện hình thức abuse mới cực nghiêm trọng

2

Gần đây, Dota 2 liên tục xuất hiện hàng loạt các vấn đề tiêu cực, từ việc phá game, tống tiền cho đến abuse và hack, bất chấp bản cập nhật Summer Scrub mới nhất đã sửa lỗi cũng như cải thiện trò chơi khá nhiều. Mặc dù vẫn chưa

Bài viết Dota 2: Xuất hiện hình thức abuse mới cực nghiêm trọng đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Dota 2: Xuất hiện hình thức abuse mới cực nghiêm trọng
Đánh giá bài viết này!!!