Dota 2 The Outlanders – Sau tất cả, chúng ta lại là newbie

3

THAY ĐỔI VỀ COURIER – Mỗi người chơi tự động sở hữu 1 courier – Courier giờ tăng lên level khi hero người chơi tăng level – Tốc chạy của Courier giảm từ 380 xuống 275 – Máu của Courier giảm từ 75 xuống 70 – Courier cung cấp 85

Bài viết Dota 2 The Outlanders – Sau tất cả, chúng ta lại là newbie đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Dota 2 The Outlanders – Sau tất cả, chúng ta lại là newbie
Đánh giá bài viết này!!!