Dota 2: Những hero nào nên có Aghanim’s Scepter? – P2

4

Naga Siren Sau một vài chỉnh sửa mang hướng tích cực của Ice Frog, Naga Siren đang dần trở lại với vai trò carry pos 1. Tuy nhiên, nhìn chung tỷ lệ thắng của cô nàng này vẫn chưa được cải thiện nhiều, mặc dù sức mạnh là điều không

Bài viết Dota 2: Những hero nào nên có Aghanim’s Scepter? – P2 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Dota 2: Những hero nào nên có Aghanim’s Scepter? – P2
Đánh giá bài viết này!!!