Dota 2: Những hero nào nên có Aghanim’s Scepter? – P1

6

Sau màn đổ bộ hoành tráng của Aghanim’s Scepter aka “gậy xanh” ở patch 7.22, tất cả các hero trong Dota 2 đều đã có thể sở hữu riêng cho mình Aghanim upgrade và không ai giống ai. Gậy xanh mang lại cho hero một nâng cấp quan trọng, thường

Bài viết Dota 2: Những hero nào nên có Aghanim’s Scepter? – P1 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Dota 2: Những hero nào nên có Aghanim’s Scepter? – P1
Đánh giá bài viết này!!!