Dota 2: Điểm qua đội hình những team đã chốt sổ – P.2

3

Virtus.Pro – epileptick1d|No[o]ne|Resolut1on|Save-|Solo Vấn đề nhân sự của Virtus.Pro cuối cùng đã có lời giải, ít nhất là cho những giai đoạn đầu tiên của DPC 2019 – 2020. Sau The International 2019, Ramzes666, RodjER và 9pasha lần lượt ra đi, để lại cơ ngơi to lớn cho Solo và

Bài viết Dota 2: Điểm qua đội hình những team đã chốt sổ – P.2 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Dota 2: Điểm qua đội hình những team đã chốt sổ – P.2
Đánh giá bài viết này!!!