Đánh giá Warsaw: Darkest Dungeon phiên bản Đại chiến thế giới

5

Có lối chơi và phong các đồ họa gần giống như Darkest Dungeon, nhưng Warsaw cảm giác có độ khó phải gấp đôi người họ hàng xa lắc của mình.

Bài viết Đánh giá Warsaw: Darkest Dungeon phiên bản Đại chiến thế giới đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Đánh giá Warsaw: Darkest Dungeon phiên bản Đại chiến thế giới
Đánh giá bài viết này!!!