Đánh giá This Land Is My Land: Người Mỹ trầm lặng – vãi đạn khắp nơi

3

Có thể coi This Land Is My Land là một phiên bản Red Dead Redemption 2 hành động lén lút kết hợp chiến trận nhập vai, với mức độ đấu súng đã tay hơn nhiều.

Bài viết Đánh giá This Land Is My Land: Người Mỹ trầm lặng – vãi đạn khắp nơi đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Đánh giá This Land Is My Land: Người Mỹ trầm lặng – vãi đạn khắp nơi
Đánh giá bài viết này!!!