Đánh giá Sparklite – Khi bạn muốn làm nhà thám hiểm nhưng bị bắt đi giải cứu thế giới

6

Sparklite nói riêng hay thể loại hành động/phiêu lưu đã chứng kiến ​​nhiều sự thay đổi cả tích cực lẫn tiêu cực trong những năm vừa qua. Một vài thương hiệu lão làng như The Legend of Zelda hay Tomb Raider đã đẹp mắt đến mức người ta xem chúng

Bài viết Đánh giá Sparklite – Khi bạn muốn làm nhà thám hiểm nhưng bị bắt đi giải cứu thế giới đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Đánh giá Sparklite – Khi bạn muốn làm nhà thám hiểm nhưng bị bắt đi giải cứu thế giới
Đánh giá bài viết này!!!