Đánh giá River City Girls, trở lại những ngày xưa thân ái cùng các nữ sinh trung học

3

Khoan nói về River City Girls, hãy quay về hai mươi lăm năm về trước, lúc đó chẳng có thằng nhóc nào mà không mê điện tử thẻ/game thùng/máy xèng/arcade (cỗ máy này còn tên gọi nào khác tại Việt Nam chăng?). Những đứa còn lại bảo không mê điện

Bài viết Đánh giá River City Girls, trở lại những ngày xưa thân ái cùng các nữ sinh trung học đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Đánh giá River City Girls, trở lại những ngày xưa thân ái cùng các nữ sinh trung học
Đánh giá bài viết này!!!