Đánh giá Rebel Cops: Bạo lực không phải lúc nào cũng cần thiết

5

Là một tựa game chiến thuật theo lượt, nhưng Rebel Cops lại có lối chơi thiên về tính toán hơn là cày cuốc, nó thực sự nhức não với độ khó kì dị của mình.

Bài viết Đánh giá Rebel Cops: Bạo lực không phải lúc nào cũng cần thiết đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Đánh giá Rebel Cops: Bạo lực không phải lúc nào cũng cần thiết
Đánh giá bài viết này!!!