Đánh giá My Friend Pedro: game bắn súng ảo “tung chảo”

13

Khi đại đa số các game bắn súng ngày nay cố gắng tạo ra những cốt truyện thật nghiêm túc, thật đao to búa lớn với chính nghĩa và tà ác, thiên đường và địa ngục thì vẫn có một số ít lựa chọn phong cách “thiếu nghiêm túc” làm

Bài viết Đánh giá My Friend Pedro: game bắn súng ảo “tung chảo” đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Đánh giá My Friend Pedro: game bắn súng ảo “tung chảo”
Đánh giá bài viết này!!!