Đánh giá Animal Restaurant: Tựa game sẽ làm bạn thốt lên “Nghe mà tức á”

13

Animal Restaurant là một tựa game mô phỏng quản lí nhà hàng trên nền tảng Android và iOS được phát hành bởi DH-Pulisher (Hồng Kông). Tuy là một game ngoại nhưng bản Việt hóa của Animal Restaurant rất mặn mà và tự nhiên khi vào tay một team dịch thuật

Bài viết Đánh giá Animal Restaurant: Tựa game sẽ làm bạn thốt lên “Nghe mà tức á” đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Đánh giá Animal Restaurant: Tựa game sẽ làm bạn thốt lên “Nghe mà tức á”
Đánh giá bài viết này!!!