Cứ tưởng FPS chỉ chơi theo nhóm, hóa ra vẫn còn nhiều cái tên dành cho dân ưa tự sướng – P.1

4

Trước nay, nhắc game FPS nói chung người ta thường có phần nghĩ đến các tựa game có tính thi đấu online cao như CS:GO, Call of Duty, Halo hay Overwatch. Bản thân ngành game cũng dần có xu thế thiên chơi mạng, các game FPS càng đầu tư nhiều

Bài viết Cứ tưởng FPS chỉ chơi theo nhóm, hóa ra vẫn còn nhiều cái tên dành cho dân ưa tự sướng – P.1 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Cứ tưởng FPS chỉ chơi theo nhóm, hóa ra vẫn còn nhiều cái tên dành cho dân ưa tự sướng – P.1
Đánh giá bài viết này!!!