Cốt truyện The Last of Us qua Video: Mùa đông khắc nghiệt – P.5

4

Quay trở lại với Joel, khi biết được Ellie bỏ đi, anh và Tommy lần theo dấu chân ngựa để vào rừng tìm Ellie. Tại sao con bé lại làm điều ngu ngốc đến thế, bỏ ra ngoài một mình trong khi đám cướp vẫn còn ở quanh đây, điều

Bài viết Cốt truyện The Last of Us qua Video: Mùa đông khắc nghiệt – P.5 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Cốt truyện The Last of Us qua Video: Mùa đông khắc nghiệt – P.5
Đánh giá bài viết này!!!