Cốt truyện Octopath Traveler: Primrose Azelhart và Alfyn Greengrass

5

Chú ý: loạt bài viết này sẽ nói đến toàn bộ các tình tiết quan trọng trong cốt truyện của game Octopath Traveler, nên bạn đừng đọc nếu chưa hoàn thành game và không muốn bị spoil. Primrose Azelhart 10 năm trước, Primrose chứng kiến cảnh ba kẻ mặc áo

Bài viết Cốt truyện Octopath Traveler: Primrose Azelhart và Alfyn Greengrass đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Cốt truyện Octopath Traveler: Primrose Azelhart và Alfyn Greengrass
Đánh giá bài viết này!!!