Cốt truyện Judgment: Hành trình cứu rỗi linh hồn Takayuki Yagami – P.5.1

3

Chapter 5: Days Gone By (Cố sự) Ở cuối chương 4, Yagami đã hết hồn chim chén khi bất ngờ phát hiện xác của Shintani trong tủ tại văn phòng thám tử tư. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh ta quyết định kể hết đầu đuôi câu chuyện cho

Bài viết Cốt truyện Judgment: Hành trình cứu rỗi linh hồn Takayuki Yagami – P.5.1 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Cốt truyện Judgment: Hành trình cứu rỗi linh hồn Takayuki Yagami – P.5.1
Đánh giá bài viết này!!!