Cốt truyện Judgment Hành trình cứu rỗi linh hồn Takayuki Yagami – P.10

4

Chapter 10: Chumming the water Đã một thời gian kể từ lúc gặp tay tiến sĩ Kido, giờ đây Yagami chủ yếu thích tụ tập với băng đảng nhỏ của mình gồm Kaito và Sugiura hơn là bén mảng đến văn phòng luật Genda. Theo lời giải thích của nhóc

Bài viết Cốt truyện Judgment Hành trình cứu rỗi linh hồn Takayuki Yagami – P.10 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Cốt truyện Judgment Hành trình cứu rỗi linh hồn Takayuki Yagami – P.10
Đánh giá bài viết này!!!