Cốt truyện Control: Sức mạnh tâm linh xuyên qua đa chiều không gian – P.1

6

Jesse Faden trong cốt truyện Control là một con người khá bất hạnh, khi cô ta bị chia cắt với em trai từ nhỏ và bị cuốn vào một cuộc chiến không mong muốn.

Bài viết Cốt truyện Control: Sức mạnh tâm linh xuyên qua đa chiều không gian – P.1 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Cốt truyện Control: Sức mạnh tâm linh xuyên qua đa chiều không gian – P.1
Đánh giá bài viết này!!!