[CKTG 2016] (Chung Kết) Game 5: Bản lĩnh của nhà vô địch

10057

Highlights

Khoảnh khắc đăng quang

Đăng bởi Game2T

[CKTG 2016] (Chung Kết) Game 5: Bản lĩnh của nhà vô địch
Đánh giá bài viết này!!!