[CKTG 2016] C9 vs SSG: Đại diện NA tỏ ra quá yếu trước Hạt giống số 3 LCK

3916

Đăng bởi Game2T

[CKTG 2016] C9 vs SSG: Đại diện NA tỏ ra quá yếu trước Hạt giống số 3 LCK
Đánh giá bài viết này!!!