[CKTG 2016] (Bán kết 1) (Game 5) ROX vs SKT T1: The Last of Tigers

21627

Pha giao tranh Baron, ROX mất 4 người

Không thể tóm được Mid Fekar

Đăng bởi Game2T

[CKTG 2016] (Bán kết 1) (Game 5) ROX vs SKT T1: The Last of Tigers
Đánh giá bài viết này!!!