[CKTG 2016] (Bán kết 1) (Game 3&4) SKT T1 vs ROX: Chuẩn bị cho ván quyết đấu cuối cùng

34888

Game 3

Game 4

Đăng bởi Game2T

[CKTG 2016] (Bán kết 1) (Game 3&4) SKT T1 vs ROX: Chuẩn bị cho ván quyết đấu cuối cùng
Đánh giá bài viết này!!!