Chơi game để giải trí vô tình phát hiện những bí ẩn khiến người ta nhức đầu trong nhiều năm – P.1

1

Những bí ẩn trong game có thể tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, một số đơn thuần là các trứng phục sinh “easter eggs” vô nghĩa, số khác lại là những nhân vật xuất hiện rồi biến mất nhưng không có lời giải thích cụ thể. Mỗi khi

Bài viết Chơi game để giải trí vô tình phát hiện những bí ẩn khiến người ta nhức đầu trong nhiều năm – P.1 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Chơi game để giải trí vô tình phát hiện những bí ẩn khiến người ta nhức đầu trong nhiều năm – P.1
Đánh giá bài viết này!!!