Cập nhật 10.4: Tàn Tích Bami được làm lại, nhiều tướng được tăng sức mạnh khi Đi Rừng

1246

TƯỚNG

Amumu

Q – Quăng Dải Băng

TỐC ĐỘ LƯỚT 1350 1800

R – Lời Nguyền Xác Ướp U Sầu

HỒI CHIÊU 150/130/110 giây 130/115/100 giây
NHÂN DANH TÌNH YÊU, HÃY ĐỨNG LẠI! Giờ sẽ ngắt các kĩ năng lướt của đối thủ
Aphelios

Nội Tại – Song Nguyệt Chiến Binh

HIỂN THỊ VŨ KHÍ Tất cả người chơi giờ có thể thấy được cả hai vũ khí Aphelios sở hữu với biểu tượng cạnh thanh máu.

Súng Thiên Lý Calibrum

TÁI TẠO ĐÒN ĐÁNH Aphelios không còn được tái tạo đòn đánh sau khi kích hoạt dấu ấn (đòn đánh kích hoạt dấu ấn vẫn được tái tạo)

Thăng Hoa Luân Crescendum

XANH XANH ĐỎ ĐỎ Hiển thị tầm bắn của Tháp Canh sẽ có màu đỏ khi chúng chưa được kích hoạt

SỐ ĐÒN ĐÁNH THÁP CANH CƠ BẢN 4 3 (số đòn đánh vẫn tỉ lệ với tôc độ đánh)

SỐ MÁU THÁP CANH ĐỐI VỚI ĐÒN ĐÁNH XA Đòn đánh xa gây 2 sát thương 3 sát thương (Tháp Canh có 6 máu)

SỐ MÁU THÁP CANH ĐỐI VỚI KĨ NĂNG DIỆN RỘNG Kĩ năng diện rộng gây 2 sát thương 4 sát thương

SỬA LỖI THÁP CANH Tháp Canh không còn đôi khi bị phá hủy khi vừa được kích hoạt

R – Ánh Trăng Dẫn Lối

TẦM KĨ NĂNG 1600 1300
Aurelion Sol

W – Khai Mở Thiên Hà

SÁT THƯƠNG KÍCH HOẠT Tăng tổng sát thương ngôi sao lên 50% 40%
Caitlyn

Chỉ Số Cơ Bản

TỐC ĐỘ ĐÁNH CỘNG THÊM 10% ở cấp 1 20% ở cấp 1
Garen

Q – Đòn Quyết Định

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH CỘNG THÊM 0.4 sức mạnh công kích 0.5 sức mạnh công kích

W – Lòng Dũng Cảm

ƯU ĐÃI TỐI ĐA Sau khi đã tối đa cộng dồn giáp/kháng phép từ việc hạ gục địch, Garen nhận thêm 10% giáp/kháng phép.
LÁ CHẮN 0.1 máu tối đa 70/95/120/145/170 (+0.2 máu cộng thêm)
GnarChỉ Số Cơ Bản
TỐC ĐỘ DI CHUYỂN 325 335

Nội Tại – Đột Biến Gen

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN CỘNG THÊM 10-30 (cấp độ 1-18) ở dạng Gnar Tí Nị 0-20 (cấp độ 1-18) ở dạng Gnar Tí Nị

R – GNAR!

TỈ LỆ SÁT THƯƠNG 0.2 sức mạnh công kích, 0.5 sức mạnh phép thuật 0.5 sức mạnh công kích, 1.0 sức mạnh phép thuật
Jayce

Chỉ Số Cơ Bản

NĂNG LƯỢNG 357.2 375

NĂNG LƯỢNG THEO CẤP 37 45

Q – Chỉ Thiên!

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN 45/80/115/150/185/220 55/95/135/175/215/255
Lux

Q – Khóa Ánh Sáng

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN 70/115/170/205/250 80/125/170/215/260

TỈ LỆ SÁT THƯƠNG 0.7 sức mạnh phép thuật 0.6 sức mạnh phép thuật

HỒI CHIÊU 13/12/10/11/9 giây 11/10.5/10/9.5/9 giây

R – Cầu Vồng Tối Thượng

mớiVŨ ĐIỆU BIẾN ẢO Lux giờ có thể dùng Tốc Biến trong lúc vận Cầu Vồng Tối Thượng (chiêu cuối sẽ không theo vị trí mới của Tốc Biến)
Rammus

Chỉ Số Cơ Bản

TỐC ĐỘ ĐÁNH CƠ BẢN 0.625 0.656
TỈ LỆ TỐC ĐỘ ĐÁNH 0.625 0.656
Singed

Chỉ Số Cơ Bản

MÁU 610 580
GIÁP 37 34
Sona

Q – Anh Hùng Ca

HỒI NĂNG LƯỢNG Sona giờ nhận lại 30 năng lượng trong lần đầu tiên tăng sức mạnh cho đồng minh bằng hào quang

TIÊU HAO 50/55/60/65/70 năng lượng 75/80/85/90/95 năng lượng

W – Giai Điệu Khích Lệ

HỒI NĂNG LƯỢNG Sona giờ nhận lại 30 năng lượng trong lần đầu tiên tăng sức mạnh cho đồng minh bằng hào quang

TIÊU HAO 80/85/90/95/100 năng lượng 105/110/115/120/125 năng lượng

E – Bản Nhạc Tốc Độ

HỒI NĂNG LƯỢNG Sona giờ nhận lại 30 năng lượng trong lần đầu tiên tăng sức mạnh cho đồng minh bằng hào quang

TIÊU HAO 65 năng lượng 90 năng lượng

Soraka

Chỉ Số Cơ Bản

MÁU 529.04 535

MÁU THEO CẤP 78 74

NĂNG LƯỢNG 350.8 375

NĂNG LƯỢNG THEO CẤP 60 40

SỨC ẠNH CÔNG KÍCH 50.04 50

Q – Vẫn Tinh

TỰ HỒI PHỤC 60/80/100/120/140 (+0.5 sức mạnh phép thuật) 40/50/60/70/80 (+0.3 sức mạnh phép thuật)

THỜI GIAN HỒI PHỤC 5 giây 2.5 giây

TIÊU HAO 40/45/50/55/60 năng lượng 60/65/70/75/80 năng lượng

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN CỘNG THÊM 15/20/25/30/35% 10/12.5/15/17.5/20%

W – Tinh Tú Hộ Mệnh

mớiHỒI PHỤC MIỄN PHÍ Khi Soraka đang Tự Hồi Phục, lượng tiêu hao 10% máu tối đa của W sẽ được giảm đi 40/55/70/85/100%
HỒI MÁU 80/110/140/170/200 80/115/150/185/220
Sylas

Q – Quật Xích

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN 40/55/70/85/100 40/60/80/100/120

Udyr

Nội Tại – Sự Nhanh Nhẹn Của Khỉ

NHANH NHƯ MỘT CHÚ ONG Udyr nhận giảm 5% hồi chiêu toàn bộ (thời gian trễ giữa những lần thay đổi thế võ) với mỗi Rồng Gió có được

TƯỚNG RỪNG

Darius

NỘI TẠI – SÁT THƯƠNG XUẤT HUYẾT Giờ gây 120% sát thương lên quái rừng

Q – TÀN SÁT HỒI MÁU Giờ cũng sẽ hồi máu từ quái to

Diana

NỘI TẠI – SÁT THƯƠNG GƯƠM ÁNH TRĂNG Gây 150% sát thương lên quái, trừ quái khủng

Garen

E – SÁT THƯƠNG PHÁN QUYẾT Gây 150% sát thương lên quái, trừ quái khủng

Gnar

W – SÁT THƯƠNG TỐI ĐA LÊN QUÁI 100/150/200/250/300 300 mọi cấp độ

Mordekaiser

NỘI TẠI – SÁT THƯƠNG HẮC ÁM LAN TRÀN TỐI ĐA LÊN QUÁI 15-100 (cấp độ 1-18) 25-120 (cấp độ 1-18)

Talon

NỘI TẠI – SÁT THƯƠNG LÊN QUÁI 120% sát thương

Zed

NỘI TẠI – SÁT THƯƠNG KHINH THƯỜNG KẺ YẾU Tăng 100% lên quái
NỘI TẠI – SÁT THƯƠNG KHINH THƯỜNG KẺ YẾU TỐI ĐA LÊN QUÁI 120/240/360 (cấp độ 1, 7, 17) 200/350/500 (cấp độ 1, 7, 17)

NGỌC (VÀ KIỆT SỨC)

Kiệt Sức

THỜI GIAN TÁC DỤNG 2.5 giây 3 giây
HIỂN THỊ Giờ sẽ hiển thị lượng sát thương bị giảm đi
Mưa Kiếm

THỜI GIAN TỐI ĐA GIỮA NHỮNG ĐÒN ĐÁNH 2 giây 3 giây
HỒI CHIÊU 4 giây ngoài giao tranh 8 giây
Ngọc Huyền Thoại

LƯỢNG LÍNH CẦN GIẾT ĐỂ LÊN CỘNG DỒN TỐC ĐỘ ĐÁNH, KHÁNG HIỆU ỨNG HAY HÚT MÁU 20 25
Thời Điểm Hoàn Hảo

HẾT GIỜ Đồng Hồ Ngưng Đọng sẽ sử dụng được sau 10 phút Đồng Hồ Ngưng Đọng sẽ sử dụng được sau 14 phút. Tham gia hạ gục giảm thời gian này đi 2 phút.
loại bỏGIẢM HỒI CHIÊU Không còn giảm hồi chiêu của Giáp Thiên Thần, Thú Tượng Thạch Giáp, và Đồng Hồ Cát Zhyonia đi 15%
GIÁ ĐỒNG HỒ NGƯNG ĐỌNG 600g 650g

Tăng Tốc Pha

THỜI GIAN TỐI ĐA GIỮA NHỮNG ĐÒN TẤN CÔNG 3 giây 4 giây
TỐC ĐỘ DI CHUYỂN 25-40% 25-40%, tăng lên 30-50% đối với tướng cận chiến
Đá Vạn Năng

KHỞI ĐẦU SUÔN SẺ Không còn cho Sẵn Sàng Tấn Công hoặc Chinh Phục ngay ở những lần đầu
Kiên Cường

SỬA LỖI Giờ sẽ cho đúng 10% giảm làm chậm sau khi dùng phép bổ trợ

TRANG BỊ HIẾN TẾ

Tàn Tích của Bami

HIẾN TẾ Mỗi 10 giây, kĩ năng giữ chân tiếp theo gây 6-23 (+0.02 máu cộng thêm) và tỏa ra một vòng lửa gây sát thương ra xung quanh

Phù phép: Quỷ Lửa

HIẾN TẾ Mỗi 10 giây, kĩ năng giữ chân tiếp theo gây 6-23 (+0.04 máu cộng thêm) và tỏa ra một vòng lửa gây sát thương ra xung quanh

Áo Choàng Lửa (và Áo Choàng Dung Nham)

HIẾN TẾ Mỗi 10 giây, kĩ năng giữ chân tiếp theo gây 6-23 (+0.05 cộng thêm health) và tỏa ra một vòng lửa gây sát thương ra xung quanh

TRANG PHỤC & ĐA SẮC MỚI

Master Yi & Katarina Huyết Nguyệt

Tryndamere Huyết Nguyệt

Gosu.Katie
Hello, World!
Cập nhật 10.4: Tàn Tích Bami được làm lại, nhiều tướng được tăng sức mạnh khi Đi Rừng
Đánh giá bài viết này!!!