Các hệ console hiện tại đã sống… quá lâu. Vì sao?

5

Kể từ ngày ra mắt của Wii U vào cuối năm 2012, thế hệ console thứ 8 đã khởi đầu. Dù Xbox One và PS4 ra mắt trễ hơn đến một năm, chúng ta có thể nói rằng thế hệ console thứ 8 đã kéo dài trong 7 năm trời.

Bài viết Các hệ console hiện tại đã sống… quá lâu. Vì sao? đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Các hệ console hiện tại đã sống… quá lâu. Vì sao?
Đánh giá bài viết này!!!