Bạn biết gì về Marvel’s Avengers, quân bài chủ lực của Square Enix? – P.Cuối

7

Nếu vẫn cảm thấy dự án chưa đủ độ khủng về đội ngũ nhơn sự của Marvel’s Avengers thì bạn nên tính thêm cả Shaun Escayg – cựu giám đốc sáng tạo của Naughty Dog và Stephen Barry – với 27 năm kinh nghiệm từng làm việc tại EA và

Bài viết Bạn biết gì về Marvel’s Avengers, quân bài chủ lực của Square Enix? – P.Cuối đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Bạn biết gì về Marvel’s Avengers, quân bài chủ lực của Square Enix? – P.Cuối
Đánh giá bài viết này!!!