ASUS ROG – Hệ sinh thái eSports đã sẵn sàng đến tay game thủ

7

Chiều ngày 7/8/2019 vừa qua, hãng công nghệ Asus đã có một buổi workshop tổng hợp lại một số sản phẩm có cùng định hướng eSports của hãng thống nhất dưới thương hiệu Asus ROG. Đây là các dòng sản phẩm cho gaming đặc biệt chú trọng đến các đối

Bài viết ASUS ROG – Hệ sinh thái eSports đã sẵn sàng đến tay game thủ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

ASUS ROG – Hệ sinh thái eSports đã sẵn sàng đến tay game thủ
Đánh giá bài viết này!!!