Ấn tượng đầu tiên RAD: Hay nhưng chưa đủ ấn tượng như kì vọng

6

Với lối chơi hành động kết hợp rougue-like đầy tiêm năng, nhưng RAD về cơ bản chưa thực sự hấp dẫn mà chỉ dừng lại ở mức một game chơi “tạm được” mà thôi.

Bài viết Ấn tượng đầu tiên RAD: Hay nhưng chưa đủ ấn tượng như kì vọng đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Ấn tượng đầu tiên RAD: Hay nhưng chưa đủ ấn tượng như kì vọng
Đánh giá bài viết này!!!