Ấn tượng đầu tiên Death Stranding – Việc nhẹ lương cao – Shipper hậu tận thế

2

Death Stranding chắc chắn sẽ chỉ có 2 thái cực là vô cùng hay hoặc dở ở mức không thể chịu nổi, hơn nữa nó lại còn vô cùng kén người chơi nữa.

Bài viết Ấn tượng đầu tiên Death Stranding – Việc nhẹ lương cao – Shipper hậu tận thế đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Ấn tượng đầu tiên Death Stranding – Việc nhẹ lương cao – Shipper hậu tận thế
Đánh giá bài viết này!!!