Âm Dương Sư bất ngờ thông báo đóng cửa

11

Chiều ngày 16/10/2019, Công ty TNHH Dịch vụ phần mềm Bình Minh, NPH chính thức của Âm Dương Sư tại Việt Nam đã ra thông cáo cung cấp thông tin về việc dừng hoạt động khẩn cấp tựa game mobile Âm Dương Sư tại thị trường Việt. Lý giải về

Bài viết Âm Dương Sư bất ngờ thông báo đóng cửa đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Âm Dương Sư bất ngờ thông báo đóng cửa
Đánh giá bài viết này!!!