7 Kỷ lục Guinness không tưởng trong ngành công nghiệp game

3

Nếu bạn chưa biết thì chúng ta đã có Guinness Gamer’s Edition dành riêng cho game, nó ghi lại rất nhiều kỷ lục hay ho có liên quan đến game hoặc game thủ. Tất nhiên hàng ngày trên Youtube, các trang tin tức vẫn đôi lúc đăng tin về một

Bài viết 7 Kỷ lục Guinness không tưởng trong ngành công nghiệp game đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

7 Kỷ lục Guinness không tưởng trong ngành công nghiệp game
Đánh giá bài viết này!!!