3 Skin Bể Bơi 2016 – Mùa Hè đã đến trên Liên Minh Huyền Thoại

157174

Cùng tham gia Tiệc Bể Bơi thôiiiiiiiiiiiiii

Trang phục mới

Như thường lệ, với mỗi phiên bản mới của mình, Riot sẽ lại tung ra những trang phục mới đẹp mắt. Và 6.14 không phải ngoại lệ, với chủ đề Tiệc Bể Bơi, trong bản này, Riot đã tung ra bộ cánh không thể đẹp hơn cho ba vị tướng là Fiora, Miss Fortune và… Taric.

Fiora Tiệc Bể Bơi

3-skin-be-boi-2016-mua-he-da-den-tren-lien-minh-huyen-thoai-1-compressed 3-skin-be-boi-2016-mua-he-da-den-tren-lien-minh-huyen-thoai-2-compressed 3-skin-be-boi-2016-mua-he-da-den-tren-lien-minh-huyen-thoai-3-compressed 3-skin-be-boi-2016-mua-he-da-den-tren-lien-minh-huyen-thoai-4-compressed

Miss Fortune Tiệc Bể Bơi

3-skin-be-boi-2016-mua-he-da-den-tren-lien-minh-huyen-thoai-5-compressed 3-skin-be-boi-2016-mua-he-da-den-tren-lien-minh-huyen-thoai-6-compressed 3-skin-be-boi-2016-mua-he-da-den-tren-lien-minh-huyen-thoai-7-compressed 3-skin-be-boi-2016-mua-he-da-den-tren-lien-minh-huyen-thoai-8-compressed

Taric Tiệc Bể Bơi

3-skin-be-boi-2016-mua-he-da-den-tren-lien-minh-huyen-thoai-9-compressed 3-skin-be-boi-2016-mua-he-da-den-tren-lien-minh-huyen-thoai-10-compressed 3-skin-be-boi-2016-mua-he-da-den-tren-lien-minh-huyen-thoai-11-compressed 3-skin-be-boi-2016-mua-he-da-den-tren-lien-minh-huyen-thoai-12-compressed

Đăng bởi Game2T

Rate this post
Rate this post