Xerath Pentakill chưởng sấp mặt team địch dù Darius nấp bụi

43

Đăng bởi Game2T

Xerath Pentakill chưởng sấp mặt team địch dù Darius nấp bụi
Đánh giá bài viết này!!!