Vayne bắn tốt ăn Pentakill (Vayne nice shot take Pentakill)

36

Đăng bởi Game2T

Vayne bắn tốt ăn Pentakill (Vayne nice shot take Pentakill)
Đánh giá bài viết này!!!