Thresh hack não Shaco (Thresh outplay Shaco)

1047

Đăng bởi Game2T

Thresh hack não Shaco (Thresh outplay Shaco)
Đánh giá bài viết này!!!