Rek’sai Pentakill ai bảo sau chỉnh sửa Rek’sai yếu?

38

Đăng bởi Game2T

Rek’sai Pentakill ai bảo sau chỉnh sửa Rek’sai yếu?
Đánh giá bài viết này!!!