Master Yi chém tướng như chém lính ăn Pentakill

103

Đăng bởi Game2T

Master Yi chém tướng như chém lính ăn Pentakill
Đánh giá bài viết này!!!