Master Yi chém tướng như chém lính ăn Pentakill

98

Đăng bởi Game2T

Master Yi chém tướng như chém lính ăn Pentakill
Đánh giá bài viết này!!!