Kayn 1 mình giết cả team địch (Kayn clean all alone)

28

Đăng bởi Game2T

Kayn 1 mình giết cả team địch (Kayn clean all alone)
Đánh giá bài viết này!!!