Katarina Pentakill wombo combo cùng Malphite

23

Đăng bởi Game2T

Katarina Pentakill wombo combo cùng Malphite
Đánh giá bài viết này!!!