Katarina Pentakill wombo combo cùng Malphite

26

Đăng bởi Game2T

Katarina Pentakill wombo combo cùng Malphite
Đánh giá bài viết này!!!