Jinx Braum phối hợp nhịp nhàng lấy Pentakill

40

Đăng bởi Game2T

Jinx Braum phối hợp nhịp nhàng lấy Pentakill
Đánh giá bài viết này!!!