[Funny] Jinx bị Vayne Braum rình rập 2 lần sấp mặt

48

Đăng bởi Game2T

[Funny] Jinx bị Vayne Braum rình rập 2 lần sấp mặt
Đánh giá bài viết này!!!